Translate

ponedjeljak, 27. travnja 2015.

JA ĆU BUDNA SANJATI

Pin It

Trapez je četverokut koji ima jedan par paralelnih strana.
Paralelne strane su osnovice, neparalelne kraci.
Ako su a i b osnovice trapeza, h je visina, m je srednja linija.
Srednja linija spaja sredine neparalelnih stranica. Ona je paralelna sa osnovicama.
U toj šumi paralela, labirinata, meridijana, mreža i svakojakih strana(ka), da bih pronašla dodirne točke, a da se ne stopim i ne nestanem, ja ću oštritii šiljila, šiljiti bojice i bojati, bojati i bojati.

nedjelja, 12. travnja 2015.

ZA MENE JE LJETO...

Pin It


...šum valova...


...vjetar u kosi...


...miris mora...


...ljetna žega...


...slana koža...


...cvrčak!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...